Navigace

Obsah

Zpět

Hlídání dětí

Od čtvrtka 19. března byl v nouzovém režimu spuštěn provoz v části 2. základní a mateřské školy v Preislerově ulici. Škola bude přijímat děti ve věku od 7 do 10 let, jejichž rodiče nemohou za krizové situace o své děti pečovat.


K tomuto kroku přistoupilo město Beroun na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými pracovníky určené školy či školského zařízení.

Pro mladší děti od 3 do 6 let otevřelo město již 17. března Mateřskou školu Pod Homolkou.

Kontakt pro poskytnutí informací:
ředitelka mateřské školy: Mgr. Jitka Haklová

mobil: 721 127 758

e-mail: mspodhomolkou@seznam.cz

Podmínky přijetí do základní školy v Preislerově ulici jsou zveřejněny na webových stránkách školy,  včetně přihlášky a celého znění rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje.

Kontakt pro poskytnutí informací:
ředitel školy: Mgr. Pavel Herold

tel: 311 622 572

mobil 733 603 080

e-mail: 2zs@2zsberoun.cz

Vyvěšeno: 19. 3. 2020

Datum sejmutí: 30. 4. 2020

Zpět