Navigace

Obsah

Zpět

Sanace staré ekologické zátěže bývalé kořenové ČOV v obci Mořina

Předmětem projektu je odstranění ohniska kontaminace těžkými kovy v prostoru bývalé ČOV v obci Mořina. Ohnisko je zdrojem znečištění podzemních a povrchových vod. Jsou tak ohroženy ekosystémy Budňanského potoka, který protéká I. zónou CHKO Český kras, jejíž součástí je NPR Karlštejn a Evropský významná lokalita Karlštejn - Koda.  

zobrazit podrobnější informace

Vyvěšeno: 13. 11. 2019

Datum sejmutí: 1. 3. 2022

Zpět