Obec Mořina
Mořina

Včelaři

ZO ČSV Trněný Újezd. Předsedou je pan Jeroným Pokorný z Mořiny. 
Kontaktní osobou ZO ČSV Trněný Újezd - včelařů z Mořiny, Mořinky, Dolního Roblína, Bubovic, Trněného Újezda a Vysokého Újezda je Ing. František Bedlivý (tlf. 723165215), který je určen pro občany z těchto obcí, kteří mají zájem včelařit nebo jim na zahradu přiletěl roj včel a neví co s ním..
Vážení přátelé včelařů a včeliček.
Včelaři Základní organizace Českého svazu včelařů v Trněném Újezdě jsou dobrovolnou zájmovou organizací, kde jsou sdruženi včelaři z Mořiny, Mořinky, Dolního Roblína, Bubovic a Trněného Újezda.

ZO včelařů Trněný Újezd je organizací Českého svazu včelařů s řídící složkou v Berouně. Jejími členy jsou včelaři z Mořiny, Mořinky, Dolního Roblína, Bubovic a Trněného Újezda. Na stránce "Včelaři" Vás budu informovat o činnosti včelařů naší zájmové organizace. Fotografie naleznete ve "Fotogalerii ZO Českého svazu včelařů z Trněného Újezda". Včelaři naší organizace včelařů zazimovali v roce 2010 celkem 77 včelstev, které připravili k jejich zimnímu klidu standardním způsobem. Našim cílem do budoucna je rozšířit naše řady včelařů i zvýšit počet chovaných včelstev tak, aby jsme měli med nejen pro své rodiny, ale i dostatek medu k volnému prodeji našim občanům z výše uvedených obcích. V roce 2010 jsme rozšířili naši organizaci včelařů o jednoho mladého včelaře z Bubovic.

Zájemcům, kteří se rozhodnou včelařit, je naše organizace připravena poskytnout odbornou radu, jeden úl a roj včel v jarních měsících roku 2011, kdy včely půjdou do svého rozvoje. Včeliček se nově začínající včelaři nebojte, protože při dodržení základních pravidel o chovu včel jsou ony nám za to vděčné a chovají se k nám mírumilovně. Stará lidová moudrost říká, že včela svého hospodáře zná a dobře rozpozná i jeho blízké. Přijďte rozšířit naše řady a podělit se s námi o hezký vztah k přírodě při rozvoji včelaření v naší krásné zemi.    

Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Trněný Újezd se konala dne 4. 2. 2011 od 19:00 - 21:00 hodin v klubovně restaurace Trněný Újezd, kde byly projednány tyto body:

- byla schválená výroční zpráva o činnosti Základní organizace Českého svazu včelařů Trněný Újezd, pokladní zpráva a plán práce na rok 2011,

- všichni členové Základní organizace Českého svazu včelařů Trněný Újezd odevzdali měl od svých včel panu Arnoldovi, který je postoupí cestou řídící složky v Berouně k laboratornímu vyšetření zdravotního stavu včelstev. O výsledcích laboratorního vyšetrení zdravotního stavu včelstev budou včelaři informování stejnou cestou,

- za nového člena naší základní organizace byl přijat jeden včelař - přítel z Trněného Újezda, kterému ostatní člonové přejí mnoho zdaru při chovu včel,

- o další členské schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů Trněný Újezd v letě budou včelaři včas informáni výborem touto cestou, tj. zveřejněním na našich Internetových stránkách obce Mořina a na Internetových stránkách OV Včelařů v Berouně, kde máme svoji prezentační stránku.

Všelaři místní organizace včelařů Trněný Újezd přejí Všem dobrým lidem a přátelům přírody stálé zdraví, domácí pohodu a mnoho úspěchů v roce 2011.    

Obrázky o práci včelaře při chovu včel najdete ve Fotogalerii ZO Českého svazu včelařů z Trněného Újezda.

Ing. František Bedlivý, tlf. 723165215


Leden
Příteli, jak se daří včelám Ti napoví teploměr. Uvaž jen, že venkovní teplota kolem 6 stupňů celsia je pro ně prvým mezníkem a teplota kolem 0 stupňů celsia je pro ně druhým mezníkem. Včelstvo musí mít ke svému životu určité množství tepla a k jeho výrobě pak určité množství potravy. Je-li teplota mezi těmito body, tak se včelám daří nejlépe, protože k udržení potřebné teploty spotřebovávají nejmenší množství potravy. Pokud je teplota pod bodem mrazu, tak včely spotřebovávají k udržení potřebné teploty mnohem více potravy. Ať Tě v tomto období ani nenapadne včely z jejich klidu nějak vyrušovat. 

Únor
Pohybuje-li se teplota kolem 6 stupňů celsia několik dní, tak včely vytvoří s normálním množstvím potravy více tepla v úlu, než jej bylo nutné k udržení života včelstva. Navenek se to projeví slyšitelným šumotem, který značí nadbytek tepla v úlu, který umožnil uvolnění zimního chumáče včelstva. Tím jsou splněny hlavní podmínky pro pěstování plodu. Vše je pro příchod jara připraveno. 

Březen
Neopomeň včas před hlavním proletem odstranit sníh, neodkládej to na chvíli, až bude snih poset zkřehlými včelami. V zimě se s odhazováním sněhu netrap. Mnoho práce si s jeho odhazováním ušetříš, když jej budeš pravidelně sypati sazemi a popelem, tak zmizí do hlavního proletu sám a zahrádce tím dobře posloužíš. Když jsi zazimoval silná včelstva, tak nebudeš mít nyní mnoho práce. Za to se slabochy je jen málo radosti. Když je hlavní prolet včel a slabému včelstvu se nechce ven, ač to o to více potřebuje než silné včelstvo, tak to poznáš sluchem. Klepneš-li na úl (o hlavním proletu si to můžeš dovolit), tak Ti silné včelstvo odpoví silným huknutím, slabé Ti jen zašeptá. Když jdou zimou zesláblé včely přece jenom ven, tak kálí již na česně. Tmavohnědé tečky Ti ukazují na úplavici. Není-li úl pokálen uvnitř, poznáš to podle zápachu z česna, tak jim rozšiř česno. Vodnaté, mlékovitě nažloutlé a kysele páchnoucí skvrny Ti ukazují na nosemu. Rozebírat včelstvo v březnu je pro matku velice nebezpečné. Nechceš-li, abys ji zabil, tak kroť svoji zvědavost až do dubna. Nebudeš litovat! Mrtvé včely nepohazuj a zpopelni je v plotně! 

Duben
Jarní rozvoj je již v proudu. Včelstvo potřebuje mnoho vody. Je lépe, nemusí-li včela pro ni daleko. Postav jim 5 až 10 metrů od včelína napajedlo, vždy na výsluní a za větrem. Chválí se i napájení v úlu. Mladušky se již líhnou a pro matku nehrozí nebezpečí. Včelstva potřebují teď mnoho, velmi mnoho tepla a proto i potravy. Teplo v úlu vytvářejí staré včely, které se v chladných dnech drží doma. Čím silnější včelstvo, tím méně jich zůstává doma. Přikrmování včel na jaře odlišuj od jarního podněcování, které se volí podle zásob ve včelstvu. 

Květen
Včelstva, která obsedají hustě všechny plásty i v teplém dni, nutno rozšířiti. S mezistěnami ještě teď opatrně. Vloží-li se totiž mezistěna k poslednímu plodovému plástu předčasně pak bude působit jako překážka. Zůstane nepovšimnuta a včelstvo z nedostatku místa bude se chystat k rojení. Každý rok mělo by si včelstvo vystavět celou polovinu hnízda. Včelstvo může stavět právě tak dobře na jaře jako na podzim. Nové dílo je nejlepším prostředkem proti všem včelím nákazám, neboť hlavním nositelem jejich je zamořený plást. Při staré matce a hojné stavbě mimo to způsobí se místo rojení její tichá výměna. 


Červen
Každé včelstvo se rojí, i to, jemuž říkáme nerojivé. Ovšem rojivá se rojí při každé příležitosti a každý rok, nerojivá jen zřídka a při trošce péče se nerojí vůbec. Zapomene-li ovšem včelař je včas rozšířit nebo vpustit včely do medníku, přidává-li mezistěny v nevhodný čas a všem paušálně stejně, způsobí přestávku v kladení matky. Vznikne nadbytek mladušek v tu dobu, kdy je méně otevřeného plodu v úlu, než mladušky mohou obsloužit a následek je pak rojení, bez ohledu na to, jsou-li v úlu volné plásty nebo ne. 

Červenec
Kdo se v květnu postaral o dobré trubce, může matky k oplodnění ponechat na včelíně. I kdyby se některá z nich nechala oplodnit nežádoucím trubcem, není to neštěstí tak velké. Příštím rokem se bude tento proces opakovat, protože matky mají zájem o čistokrevné trubce, tedy příští oplodnění bude již mnohem lepší, které je pro rozvoj každého včelstva rozhodující. 


Srpen
Počátkem srpna vykonej prohlídku včelstev. Z plodiště vyjmi všechny černé plásty ze středu hnízda a obsahují-li plod nebo zásoby, přemisti je až dozadu. Vysloužily bůhví kolikátou kapitulaci, líhnou se z nich malé včely a jsou jen semeništěm nákazy. Odstraň dále všechny plásty se smíšenou stavbou. Jen světlé voští ponech v hnízdě. Plodiště včelám definitivně uspořádej a více pořádek neměň. Včely si tu založí zimní hnízdo a lépe tomu rozumějí něž včelař. Neopomiň zúžit česna, slídilky a zlodějky jsou všude. Nerozebírej proto úly zbytečně a poslední med vymetej v zavřené místnosti. 


Září
Nejvyšší čas dodati včelám zimní zásoby pro zimu. Čím horší rok, tím dříve s tím započni. Krm opatrně, nenech nikde ani stopy potravy, jinak loupež! Začneš-li brzy v srpnu, krm roztokem řidším (1:1). Asi tři litry týdně. V chladnu dávej roztok hustý, neboť za chladného počasí se voda z roztoku hůř odpařuje. Teplý roztok včely lépe berou a lépe zpracují. Krm včas, aby onu ohromnou práci vykonaly včely opravdu staré a mladé, aby si svoje životní slíly ušetřily pro zimu a jaro. 

Říjen
Rozvař všechny plásty zčernalé a poškozené. Není-li po ruce vařák, který dává vosk bezvadné jakosti a kterým se ho z voštin nejvíce vytěží, pomůžeš si v nouzi tímto zařízením: Opatři si poměrně velký smaltovaný neoprýskaný hrnec. Do něho si dej udělat manžetu s pozinkovaného plechu. Její průměr bude asi o 1 – 2 cm menší než má hrnec, kterou umístníš do druhé třetiny hrnce, měřeného ode dna. Do manžety přiletujte dno z hustého pozinkovaného drátěného pletiva. Tím je přístroj hotov. 
Pracuje se s ním takto: Hrnec s manžetou se postaví na stůl, napěchuje se voštím dříve ve vodě namočeným. Nyní se vařák postaví na plotnu a dovnitř se nalije tolik vařící vody, aby byla celý obsah hrnce pod vodou. Nyní zaklop vrch hrnce poklopem a postav jej na plotnu, kde si pak vlivem ohřevu sedne vosk po roztavení pod manžetou a nad ní pak zůstanou veškeré nečistoty z voští. Po vychladnutí vše rozeberte, nečistoty spalte a vosk použijte k výrobě nových plástů. 

Léčení včelstev Gabonem PF 90 mg

Léčivou látkou je Tau-fluvalinatum (90 mg v jednom proužku z gabonové dýhy).
Gabon PF 90 je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách. Nežádoucí účinky na včelstva ani interrakce s jinými léčivy nejsou známy. Základní expozice je stanovena na dvě periody zavíčkovaného plodu , tj. 24 dní u dělničního plodu a 30 dní u trubčího plodu.

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 29 °C 15 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 25/11 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 31/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 26/15 °C

Svátek

Dnes je 19.6.2024

Svátek má Leoš

Zítra má svátek Květa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:80
TÝDEN:452
CELKEM:853590

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.